ASAS Systems

 • Tipus de projectes
 1. desenvolupaments específics

 2. electrovia

 3. elevadors

 4. estudis tècnics i enginyeria

 5. magatzems automàtics

 6. skids

 7. skillet

 8. transportadors de banda

 9. transportadors de retalls de xapa

 10. altres

 1. enginyeria

 2. EPC / clau en mà

 3. manteniment